Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

on a recommendation from the Commissio