Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

worth no money at all (sou [su: ] - a for-mer French coin of fluctuating values) ~- niewart ani grosza (sou - dawna moneta francuska o zmiennej wartości)