Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

prawniczy akt notarialny;

Słownik architektury angielsko-polski

dokument notarialny

Słownik nieruchomości angielsko-polski

akt notarialny