Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda' udostępniony dzięki agencji Awangarda

minutes of the meeting