Słownik techniczny angielsko-polski

wrażliwość na działanie karbu