Słownik techniczny angielsko-polski

współczynnik wrażliwości na działanie karbu