Słownik techniczny angielsko-polski

próba rozciągania z karbem