Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

banknoty i bilon w obiegu