Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

informacje dotyczące bilansu rocznego