Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

ni mniej, ni więcej, tylko..., co najmniej..., po prostu..., nic innego jak...;