Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

ochoczo, chętnie, z gotowością;