Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

powiadomienie na piśmie, zawiadomienie pisemne;

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

awizo pisemne