Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

pouczenie o odpowiedzialności karnej