Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikacji