Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

blade pojęcie, mgliste wyobrażenie o czymś;