Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

kwota hipotetyczna; kwota umowna;