Słownik religii angielsko-polski

Kolegiata Notre Dame