Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

gra w kółko i krzyżyk;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kółko i krzyżyk (gra)

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

"
nO: ts @n 'krÁsIzn (Gra w) Kółko i krzyżyk Noughts-and-Crosses is one of the first board games that many children learn (Kółko i krzyzyk to jedna z pierwszych gier planszowych, jakich uczą się dzieci) - BBC Online Archive (2002) In the UK, this game is commonly known as Noughts-and-Crosses
in the US, as Tic-Tac-Toe (W Zjednoczonym Królestwie grę tę nazywa się powszechnie "
kółko i krzyżyk"

w Stanach Zjednoczonych znana jest jako "
trafiony-zatopiony") - BBC Online Archive (2002)

Wordnet angielsko-polski

(a game in which two players alternately put crosses and circles in one of the compartments of a square grid of nine spaces
the object is to get a row of three crosses or three circles before the opponent does)
kółko i krzyżyk, gra w kółko i krzyżyk
synonim: ticktacktoe
synonim: ticktacktoo
synonim: tick-tack-toe
synonim: tic-tac-toe
synonim: tit-tat-toe