Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) nuworyszowski, nowobogacki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nuworysz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nuworysz