Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Nowa Szkocja;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Nowa Szkocja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Colleagues from the Isle of Man last year actually tagged one shark that went from the Isle of Man all the way out to Nova Scotia in about 90 days.
Moi koledzy z wyspy Man oznakowali rok temu rekina, który przewędrował z wyspy Man do Nowej Szkocji w ok. 90 dni.

TED

And this was an animal that was struck by a ship in Nova Scotia, Canada being towed in, where they did a necropsy to confirm the cause of death, which was indeed a ship strike.
To przykład zwierzęcia po zderzeniu w Nowej Szkocji, w Kanadzie. ~~~ Zrobiono sekcję zwłok, która potwierdziła przyczynę śmierci - uderzenie przez statek.

TED

You go out for beer and end up on a boat to Nova Scotia.
Wychodzisz tylko na piwo, a kończysz na łodzi do Nowej Szkocji.

His family has been sent to a refugee camp in Nova Scotia.
Jego rodzinę wysłano do obozu uchodźców w Nowej Szkocji.

Well, it's all thanks to some rare evidence here in Nova Scotia in Canada.
Cóż, wszystko dzięki pewnym rzadkim dowodom znalezionym w Nowej Szkocji w Kanadzie.

It was nova scotia on wednesday.
Miała być Nowa Szkocja, w środę.

From Wester Ross to Nova Scotia!
Z Wester Ross do Nowej Szkocji!