Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

walor nowości, nowość, świeżość;