Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

otóż, a więc, a zatem;