Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

nieregularne zapadanie się gałki ocznej przy próbie patrzenia w pewnym kierunku