Nowoczesny słownik polsko-angielski

plastering trowel

plasterer's float