Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lampa naftowa

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'p{r@fIn l{mpn Lampa naftowa In the 1900s, the family home, in London, was lit by paraffin lamps (Na początku XX w. wnętrza londyńskich domów oświetlano lampami naftowymi) - BBC News [program BBC-TV] (2000)