Słownik techniczny angielsko-polski

znaki rumbowe pośrednie