Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

matematyka równanie kwadratowe drugiego stopnia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

równanie kwadratowe, równanie drugiego stopnia (mat.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

równanie stopnia drugiego

równanie drugiego stopnia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

See, normally in school, you do things like solve quadratic equations.
Normalnie w szkołach rozwiązuje się takie rzeczy jak równania kwadratowe.

TED

Who can tell me the quadratic equation?
Kto może mi powiedzieć, równanie kwadratowe?

What is the quadratic equation?
Co to jest rownanie kwadratowe?

What is a Quadratic Equation?
Co to jest równanie kwadratowe?