Wordnet angielsko-polski

(a muscle of the thigh that extends the leg)
mięsień czworogłowy, mięsień czwórgłowy
synonim: quadriceps
synonim: musculus quadriceps femoris
synonim: quad