Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

religia religijne spotkanie kwakrów; milczące zebranie towarzyskie;