Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

nauczyciel dyplomowany;

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'kwÁlIfaId " ti: tS@n Nauczyciel dy-plomowany It is better to attend a class run by a qualified teacher (Lepiej chodzić na lekcje prowadzone przez dyplomowanego nayczyciela) - BBC Online Service (2001) If she fails again, she will lose her status as a qualified teacher (Jeśli nie uda się jej kolejny raz, straci status dyplomowanej nauczycielki) - BBC Online Archive (2002)