Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

biznes zarządzanie jakością, kierowanie jakością;