Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

litan. Królowa Aniołów; Maryja