Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

currency reserves, foreign exchange reserves