Słownik religii polsko-angielski

audience chamber