Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

rad. aerial control table