Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

czerpać (dużą) satysfakcję/radość z czegoś;