Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

ukłonić się w podziękowaniu za oklaski;

Nowy angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Lidia Simbierowicz)

kłaniać się