Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

sport wylądować na deskach/macie;