Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

zostać ochujanym, zostać wykorzystanym/źle potraktowanym;