Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

skręcić w lewo na skrzyżowaniu;