Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

polubić kogoś, zapałać do kogoś sympatią;