Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

rozważać / rozważyć coś dokładnie i bez pośpiechu;