Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

głosować nad wnioskie