Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

brać coś pod uwagę, uwzględniać coś, liczyć się z czymś;