Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

zrobić przerwę na skorzystanie z toalety;