Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

" teIk 'f@v Uczyć (kogoś danego przedmiotu)
nauczać (kogoś danego przedmiotu) Who takes you for French? (Kto was uczy francuskiego?) - Student University of Manchester (1999)