Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

wstąpić na służbę do kogoś;