Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

nabierać kształtu, przybierać formę;