Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

załatwić kogoś, usunąć kogoś, zdjąć kogoś (zabić)