Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

pokonać kogoś/ coś, pobić kogoś/ coś, dołożyć komuś/ czemuś, wygrać z kimś/ czymś (odnosi się do sportu, gier itp.)